Урок 7. Як ми жили без таблиць?

Урок 1. Перше знайомствоУрок 2. Красиві документиУрок 3. Красиві програмиУрок 4. ГіпертекстУрок 5. ГрафікаУрок 6. Конструктор документів


У практичному HTML-програмуванні таблиці абсолютно незамінні для … створення лівих і правих полів сторінки, вирівнювання елементів на екрані, багатоколонної верстки, накладення картинок один на одного. І, нарешті, для відображення на екрані табличного матеріалу, але це – в останню чергу. В 90% випадках таблиці використовуються, як не парадоксально це звучить, не для відображення таблиць.

Але про все по-порядку

Що таке таблиця

Зі школи добре відома таблиця множення.

Таблиця являє собою прямокутник, розкреслений на клітини. Якщо на клітини дивитися по вертикалі, то вони утворюють стовпці, якщо по горизонталі – рядки. Кожен рядок і стовпець у таблиці може мати свій заголовок. Заголовки записуються в першому рядку і першому стовпці.

Заголовками рядків і стовпців у таблиці множення служать цифри від одного до дев’яти. Користуватися таблицею дуже просто. Якщо потрібно дізнатися, наприклад, результат множення числа 6 на число 8, то потрібно прочитати відповідь в клітці на перетині стовбця з заголовком “6” і рядка з заголовком “8”. Або в клітці на перетині рядка з заголовком “6” і стовбця з заголовком “8”. Це все одно, тому що 6 · 8 = 8 · 6. В обох цих клітинах написано число 48.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

У загальному випадку таблиці використовують для зберігання інформації з двома характерними ознаками. Значення однієї ознаки розписано в заголовках рядків, іншого – в заголовках стовпців. А в кожну клітину таблиці заносять значення, яка одночасно володіє ознакою рядка і стовпчика, на перетині яких вона розташована.

Для таблиці множення ознаками служать значення співмножників. Перша ознака – це значення першого співмножника, другий – значення другого.

Як задати таблицю

Таблиця задається командою <TABLE> … </TABLE>.

Усередині цих тегів задаються рядки командами <TR> … </TR>.

Нарешті, всередині рядків задаються клітини (осередки, комірки) командами <TD> … </TD>.

Таким чином, по рядках, описується вся структура таблиці.

Розглянемо наступний приклад.

 

Програма Таблиця на екрані
<TABLE border=1>
 <TR>      <!-- Перший рядок -->
  <TD>(1,1)</TD>   <!-- Перша комірка -->
  <TD>(1,2)</TD>   <!-- Друга комірка -->
 </TR>
 <TR>      <!-- Другий рядок -->
  <TD>(2,1)</TD>   <!-- Перша комірка -->
  <TD>(2,2)</TD>   <!-- Друга комірка -->
 </TR>
 <TR>      <!-- Третій рядок -->
  <TD>(3,1)</TD>   <!-- Перша комірка -->
  <TD>(3,2)</TD>   <!-- Друга комірка -->
 </TR>
</TABLE>
(1,1) (1,2)
(2,1) (2,2)
(3,1) (3,2)

 

Атрибути команди TABLE

 

Атрибут Призначення
align= (left, right) Вирівнювання по горизонталі
width= (число або процент) Ширина таблиці
cellpadding= (число) Відстань між вмістом комірки і рамкою
cellspacing= (число) Відстань між комірками таблиці
bgcolor= (колір) Колір фону таблиці
background= (файл) Фонова картинка
border= (число) Ширина ліній рамки
bordercolor= (колір) Колір ліній рамки
bordercolordark= (колір) Темний колір рамки (знизу і справа)
bordercolorlight= (колір) Світлий колір рамки (зверху і зліва)

 

У наведених нижче випробувачах наводиться більш докладний опис дій атрибутів, а головне, на стендах можна поклацати перемикачами, посмикати за “мотузочки” і відразу побачити, що з цього вийшло.

Випробувач 1 (атрибути команди TABLE)

Атрибути команди TR

HTML-таблиця складається з рядків, кожен з яких задається командою

<TR>опис осередків табличній рядка </TR>

Варіюючи атрибутами команди TR, можна встановити ті чи інші властивості одночасно для всіх осередків рядка.

 

Атрибут Призначення
align= (left, center, right) Вирівнювання по горизонталі
valign= (top, center,bottom, baseline) Вирівнювання по вертикалі
bgcolor= (колір) Колір фону
bordercolor= (колір) Колір ліній рамки
bordercolordark= (колір) Колір рамки (знизу і справа)
bordercolorlight= (колір) Світлий колір рамки (зверху і зліва)

 

Подивитися роботу атрибутів можна на наступних випробувачах:

Випробувач 2 (атрибути команди TR)

Атрибути команди TD (TH)

Кожний табличний рядок складається з комірок, які послідовно описуються командами TD (звичайна комірка) і (або) TH(комірка-заголовок):

<TR>опис вмісту комірки </TR>

<TH>опис вмісту комірки </TH>

Вміст звичайної комірки за замовчуванням горизонтально вирівнюється по лівому краю, а комірки-заголовка – по центру. Крім того, текст в комірці-заголовку виділяється напівжирним шрифтом.

Команди TD і TH мають наступні атрибути:

 

Атрибут Призначення
align= (left, center, right) Вирівнювання по горизонталі
valign= (top, center, bottom, baseline) Вирівнювання по вертикалі
width= (число або відсоток) Ширина комірки
bgcolor= (колір) Колір фону
background= (файл) Фонова картинка
bordercolor= (колір) Колір ліній рамки
bordercolordark= (колір) Колір рамки (знизу і справа)
bordercolorlight= (колір) Світлий колір рамки (зверху і зліва)
nowrap Вимкнення автоматичного розриву рядків
colspan= (число) Ширина великий комірки (в стовбцях)
rowspan= (число) Висота великої комірки (в рядках)

 

Нижче наводяться посилання на випробувальні полігони.

Випробувач 3 (TR і TD: align, valign, width, bgcolor, background, bordercolor, bordercolordark, bordercolorlight)
Випробувач 4 (TR і TD: nowrap)
Випробувач 5 (TR і TD: colspan)
Випробувач 6 (TR і TD: rowspan)
Випробувач 7 (TR і TD: colspan+rowspan)

Багатоликі таблиці

Як вже зазначалося, використання таблиць в практиці HTML-програмування дуже несподіване. Ймовірно, автори мови і не припускали, що таблиці використовуватимуться проектувальниками гіпертекстових сторінок як елемент дизайну.

Сторінкові відступи

У звичайних книгах текст не починається з самого краю – сторінкові поля виділяють інформаційні блоки і, отже, допомагають очам більш комфортно сприймати матеріал.

В гіпертекстовому документі можна створити поля, якщо розміщувати інформацію всередині таблиці, що складається всього з однієї клітини з невидимими полями. При зміні значення атрибута cellpadding, змінюється ширина полів.

Звичайне розміщення Розміщення в таблиці
Малютку сына – баю-бай! –
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребенку перцу!

Алиса в стране Чудес

Малютку сына – баю-бай! –
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребенку перцу!

Алиса в стране Чудес

Наведений приклад повторюється нижче з включеною табличною рамкою. Ви можете явно побачити, як проходили б табличні лінії при значенні border=1.

Розміщення в таблиці Тут border=1
Малютку сына – баю-бай! –
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребенку перцу!

Алиса в стране Чудес

Малютку сына – баю-бай! –
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребенку перцу!

Алиса в стране Чудес

Можна задати поля і за допомогою декількох порожніх стовпців:

Розміщення в таблиці Тут border=1
Баюкай сына своего
Хорошею дубиной –
Увидишь, будет у него
Характер голубиный!

Л.Кэрролл “Алиса в стране Чудес

Баюкай сына своего
Хорошею дубиной –
Увидишь, будет у него
Характер голубиный!

Л.Кэрролл “Алиса в стране Чудес

Звичайною практикою є комбінування цих двох способів:

Розміщення в таблиці Тут border=1
Уж я-то деточку свою
Лелею словно розу!
И я его – баю-баю,
Как сидорову козу!

Л.Кэрролл “Алиса в стране Чудес

Уж я-то деточку свою
Лелею словно розу!
И я его – баю-баю,
Как сидорову козу!

Л.Кэрролл “Алиса в стране Чудес

Один із прикладів табличних відступів показано в наступному прикладі.

 

Крокодильчики мои
Цветики речные!
Что глядите на меня
Прямо как родные?
Это кем хрустите вы
В день веселый мая,
Средь нескушанной травы
Головой качая?

“Алиса в стране Чудес”

Багатоколонна верстка

Використовуючи таблиці, можна виводити на екран інформацію в декілька колонок:

При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:


“На правом высоком берегу – город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8000 жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум”.

Розміщення інформації на екрані
Таблиці, вкладені один в одного

Використовуючи таблиці, можна вирівняти інформаційні блоки на екрані і розмістити їх відповідно до дизайн-проекту документа.

Везде на стенах и на колоннах были несмываемые надписи
примерно такого рода:

Вода – источник жизни
Вода – народное достояние
Одним шайко-объемом можно напоить лошадь

 

В.Войнович
Москва 2042

 

Кто расточает воду, тот враг народа

Нижче розташований той же приклад, але з включеними рамками. Зрозуміло, що таблиці – дивовижний інструмент, що дозволяє монтувати інформаційні блоки на екрані так, як це необхідно проектувальнику.

Везде на стенах и на колоннах были несмываемые надписи примерно такого рода:

Вода – источник жизни
Вода – народное достояние
Одним шайко-объемом можно напоить лошадь

 

В.Войнович
Москва 2042

 

Кто расточает воду, тот враг народа

Накладення картинок

Ще одна незвичайна практика використання таблиць: побудова колажів.

Постановка задачі.
Є дві картинки:

Хочу показать лося! Но как? і Как мне попасть в телевизор?

Як їх накласти один на одного? Як помістити тварину на екран телевізора?

Загальна ідея: першу картинку зробити фоном для таблиці, а другу розмістити всередині.

Побудуємо таблицю, що складається з однієї клітини. Вкажемо для цієї клітини ширину, рівну ширині малюнка, який будемо використовувати як фон:

 

Да… Вийшло не дуже добре. Для завдання висоти комірки (і таблиці) творці HTML не придумали атрибута. Ми бачимо тільки верхній шматочок фонової картинки.

Ідея: використовувати ще одну допоміжну картинку. По висоті вона повинна дорівнювати фонової, а по довжині повинна бути такою, щоб закривати частину телевізора. Тоді лось, розташований слідом за допоміжної картинкою потрапить в центр екрану.

Намалювати допоміжну картинку дуже просто – це повинен бути одноколірний GIF, в якому його єдиний колір оголошений прозорим. Тоді користувач на екрані цю картинку і не побачить:

Привіт від сохатого!

Зауваження. Насправді малювати невидимий GIF можна будь-якої величини. Адже ми завжди можемо вказати його екранні розміри в команді IMG
і наша допоміжна картинка буде стискатися або розтягуватися. Можна не побоюватися спотворень – адже цю картинку не можна побачити на екрані ні в яку лупу!

Натисніть тут

 1. В каталозі PIC07 розташовані дві картинки:
  Img24.jpg Horse.gif

  Вставте анімовану картинку всередину рами.

 2. А тепер спробуйте втавіть всередину рами /wp-content/pic07/frame2.jpg дві картинки: /wp-content/pic07/cat7.gif і /wp-content/pic07/bird2.gif так, щоб кіт лежачий вгорі, жадібно поглядав на пташку, що пролітає під ним.
 3. Напишіть програму, яка виводить на екран документ:
 4. Напишіть програму, яка виводить на екран документ:

  Картинка з кулями знаходиться в /wp-content/pic07/balloon.jpg, а тексти у файлі /wp-content/pic07/balloon.txt (кодування Windows).

ЗмістЗмістНа урок 6Урок 6