Випробувач 3


Атрибути команди TR

align=
valign=
     
bgcolor=
     
bordercolor=
bordercolordark=
bordercolorlight=
(1,1) (1,2)

Тут багато даних
(2,2)
(3,1) (3,2)

Опис атрибутів

Атрибут align

Горизонтальне вирівнювання. Якщо атрибут не заданий, вміст комірок вирівнюється по лівому краю границі комірки, точно так само, як і при align=left. Значення align=right - вирівнювання по правому краю, align=center - по центру.

Атрибут valign

Вертикальне вирівнювання вмісту комірок (top - по верхньому краю, bottom - по нижньому, center - по центру, baseline - по самому верхньому текстовому рядку). За замовчуванням (атрибут не заданий) браузер центрує вміст комірок по вертикалі.

Атрибут bgcolor

Якщо атрибут не заданий, комірки виводяться на фон, встановлений для таблиці або на фон документа, якщо фон таблиці не заданий. Атрибут bgcolor дозволяє задати власний фоновий колір для всіх комірок в рядку.

Атрибути bordercolor, bordercolordark і bordercolorlight

Ці атрибути дозволяють налаштувати обрамлення комірок у рядку особливим по відношенню до всієї таблиці чином. Атрибут bordercolor - задає колір рамки, інші два служать для налаштування "об`єму".

Ці атрибути дозволяють намалювати для комірок об'ємну рамку. Перший задає колір її нижньої і правої сторони, другий - лівої і верхньої.