Випробувач 1


Атрибути команди TABLE

align=
width=
cellpadding=
cellspacing=
     
bgcolor=
background=
     
border=
bordercolor=
bordercolordark=
bordercolorlight=
(1,1) (1,2)
(2,1) (2,2)
(3,1) (3,2)

Опис атрибутів

Атрибут align

Якщо атрибут не заданий, таблиця вирівнюється по лівому краю вікна, точно так само, як і при align=left. Значення right вирівнює таблицю по правому краю. Інших значень атрибута align не передбачено.

Вирівняти таблицю по центру вікна можна за допомогою команди CENTER:

<CENTER>
  <TABLE>
  ...
  </TABLE>
</CENTER>

Атрибут width

Якщо атрибут не заданий, браузер малює таблицю мінімальних розмірів навколо даних, які вона містить. Запис width=число число змушує браузер малювати таблицю шириною на вказану кількість пікселів. Якщо реально для таблиці потрібно більше місця, значення width ігнорується. Якщо заданий розмір веде таблицю за праву межу вікна, браузер додає до вікна горизонтальну лінійку прокрутки.

Намагайтеся формувати вікно документа таким чином, щоб горизонтальна прокрутка в ньому ніколи не з'являлася. По-перше, лінійка прокрутки зменшує корисний розмір вікна, по-друге, погіршує сприйняття документа і дратує користувача.

Можна задавати ширину таблиці в процентному відношенні до ширини вікна браузера. У цьому випадку використовують запис width=відсотки.

Атрибути cellpadding и cellspacing

Перший атрибут задає відстань між рамкою таблиці і вмістом осередків, другий - між рамками сусідніх осередків. Коли атрибути не задані, це рівнозначно cellpadding=1 і cellspacing=2.

Атрибути bgcolor и background

Якщо атрибути не задані, елементи виводяться прямо на фон документа і таблиця виглядає прозорою. Атрибут bgcolor задає колір фону таблиці, а атрибут background паркетну укладку картинкою з диска.

Атрибут background дозволяє накладати малюнки один на одного в будь-якій кількості (при використанні вкладених таблиць). Цей ефект можна використовувати як елемент дизайну.

Атрибути border и bordercolor

Перший атрибут задає товщину рамки навколо всієї таблиці, другий - її колір. Якщо задано border=0, то рамка, а заодно і прямокутники кліток не малюються.

Атрибути bordercolordark и bordercolorlight

Ці атрибути дозволяють при необхідності намалювати на екрані об'ємну рамку. Перший задає колір її нижньої і правої сторони, другий - лівої і верхньої.

Якщо необхідно рамку намалювати плоскою (одноколірної), потрібно задати атрибут bordercolor, а атрибути bordercolordark і bordercolorlight не ставити.