Випробувач 8


Атрибут colspan команди TD (TH)

Призначення кнопок на пульті керування:
- комірка включена в таблицю
- комірка виключена з таблиці
- включити/виключити атрибут colspan в даній комірці таблиці
- вибрати значення для атрибута colspan


(1,1)
   
(1,2)
   
(1,3)
       

(2,1)
   
(2,2)
   
(2,3)
       

(3,1)
   
(3,2)
   
(3,3)
       
 

Атрибут colspan = n визначає, скільки табличних столбців (n) займе комірка в межах рядка.