Категорія «Практичні роботи з HTML»

№17. Самостійне підсумкове завдання

Завершіть самостійно у файлі 5.HTML розклад занять на кожен день (скопіюйте уже готову інформацію), створіть посилання в середені сторінки від кожного дня. Із файлу 5.HTML зробіть 6 копій, дайте їм імена: 6.HTML, 7.HTML, …, 11.HTML, внесіть зміну в кожному файлі, щоб відображувався відповідний клас. Внесіть зміни у файл RASP.HTML, щоб були гіперпосилання від кожного класу …

№16. Створення посилання на інший HTML-документ

Внесіть зміни у файл 5.HTML так, щоб в кінці сторінки було посилання на головний сторінку Розклад занять 5 класів (RASP.HTML). В якості посилання використовуйте графічний файл (HOME.JPG) наступним чином: … </TABLE><BR> <CENTER> <A HREF="RASP.HTML"><IMG SRC="HOME.jpg" BORDER="0"></A> </CENTER> … Збережіть файл 5.HTML Перегляньте отриману Web-сторінку. На екрані ви побачите те, що зображено на рисунку 11. Рисунок …

№14. Побудова гіпертекстових зв’язків

Найважливішим засобом мови HTML є можливість включення в документ посилань на інші документи. Можливі посилання: на віддалений HTML-файл, на будь-яке місце в поточному HTML-документі, на будь-який файл, який не є HTML-документом. В якості посилання можна використовувати будь-який текст або графіку. Посилання в межах одного документа Такі посилання вимагають двох частин: мітки і самого посилання. Мітка …

№13. Створення таблиці

Таблиця є частиною HTML-документа. Вона являє собою прямокутну сітку, що складається з вертикальних стовпців і горизонтальних рядків. Перетин рядка і стовпчика називається коміркою таблиці. Комірка може містити в собі текст, графіку або іншу таблицю. Таблиця складається з трьох основних частин: назви таблиці, заголовків стовпців, комірок таблиці. Таблиця в Web-документі заповнюється по рядках (зліва направо по …

№12. Установка фонового зображення на Web-сторінці

Фонове зображення – це графічний файл з невеликим малюнком, який багаторазово повторюється, заповнюючи все вікно браузера незалежно від його розмірів. Графіка, використовувана в якості фонової, задається в тезі <BODY>. Внесіть зміни у файл RASP.HTML, попередньо підготувавши і зберігши в робочій папці графічний файл фонового малюнка (FON.JPG). <HTML> <HEAD> <TITLE>Учбовий файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY BACKGROUND="FON.jpg" TEXT="#330066"> …

№11. Використання атрибутів зображення

Самостійно внесіть зміни в текст файлу RASP.HTML: випробуйте використання таких атрибутів графіки, як ALT, BORDER, ALIGN, HEIGHT, WIDTH, VSPACE, HSPACE. Дивись табл. 2 Завжди звертайте увагу на розмір графічного файлу (у байтах), так як це впливає на час завантаження Web-сторінки. Перегляньте зміни вашої Web-сторінки в браузері. Таблиця 2 Атрибути зображення Атрибут Формат Опис ALT <IMG …

№10. Розміщення графіки на Web-сторінці

Тег <IMG> дозволяє вставити зображення на Web-сторінку. Воно з’явиться в тому місці документа, де знаходиться цей тег. Тег <IMG> є поодиноким. Необхідно пам’ятати, що графічні файли повинні знаходитися в тій же папці, що й файл HTML, що описує сторінку. Графіка в Web, як правило, поширюється в трьох форматах: GIF, JPG, PNG. Для виконання наступного завдання …

№9. Завдання кольору фону і тексту

При зображенні фону і кольору браузери використовують кольори, встановлені за умовчанням, – вони задані параметрами настройки браузера. Якщо ви хочете задати інші кольори, то це треба зробити на початку файлу HTML в тезі <BODY>. Атрибут BGCOLOR= визначає колір фону сторінки, атрибут TEXT= задає колір тексту для всієї сторінки, атрибути LINK= і VLINK= визначають відповідно кольори …

№8. Вирівнювання тексту по горизонталі

Внесіть зміни у файл RASP.HTML <HTML> <HEAD> <TITLE>Учбовий файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY> <P ALIGN="CENTER"> <FONT COLOR="#008080" SIZE="7"> <B>Розклад</B></FONT><BR> <FONT SIZE="6"><I> занять на вівторок</I></FONT> </P> </BODY> </HTML> Перегляньте зміни в браузері. На екрані ви побачите те, що показано на малюнку 4. Рисунок 4 Завдання 7 Початок Завдання 9