Категорія «Практичні роботи з HTML»

№7. Установка гарнітури і кольору шрифту

Тег <FONT> надає можливості управління гарнітурою, кольором і розміром тексту. Зміна гарнітури тексту виконується простим додаванням до тегу <FONT> атрибуту FACE. Наприклад, для відображення тексту шрифтом Arial необхідно записати: <FONT FACE=”ARIAL”> Для зміни кольору шрифту можна використовувати в тезі <FONT> атрибут COLOR = “X”. Замість “X” треба підставити англійську назву кольору в лапках (” “), …

№6. Установка розміру поточного шрифту

Тег шрифту <FONT> дозволяє задавати розмір поточного шрифту в окремих місцях тексту в діапазоні від 1 до 7. Внесіть зміни у файл RASP.HTML <HTML> <HEAD> <TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY> <FONT SIZE="7">Розклад</FONT> занять на вівторок </BODY> </HTML> Самостійно змініть розмір тексту «занять на вівторок», використовуючи тег <FONT>. Змініть оформлення тексту HTML-документа, використовуючи тег виділення фрагментів …

№5. Завдання розмірів символів Web-сторінки

Існує два способи управління розміром шрифту, відображуваного браузером: використання стилів заголовка; завдання розміру шрифту основного документа або розміру поточного шрифту. Використовується шість тегів заголовків: від <H1> до <H6> (тег подвійний, тобто вимагає закриття). Кожному тегу відповідає конкретний стиль, заданий параметрами настройки браузера. Внесіть зміни у файл RASP.HTML <HTML> <HEAD> <TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY> <P><H1>Розклад</H1></P> …

№4. Виділення фрагментів тексту

Внесіть зміни у файл RASP.HTML <HTML> <HEAD> <TITLE>Навчальний файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY> <B>Розклад </B> <I>занять</I> <U>на вівторок</U> </BODY> </HTML> Подивіться на отриману Web-сторінку. Можливе використання комбінованих виділень тексту. <I><B>Розклад</B></I><I><U> занять </U></I> <U> на вівторок </U> Але при цьому необхідно пам’ятати наступне правило використання комбінованих тегів: <Тег_1> <Тег_2> … </Тег_2> </Тег_1> – правильний запис. <Тег_1> <Тег_2> …

№3. Деякі спеціальні команди форматування тексту

Існують спеціальні команди, що виконують перевод рядка і задають початок нового абзацу. Крім того існує команда, яка забороняє програмою браузера будь-яким чином змінювати форматування тексту і дозволяє точно відтворити на екрані заданий фрагмент текстового файлу. Тег переводу рядка <BR> відокремлює рядок від подальшого тексту або графіки. Тег абзацу <P> теж відокремлює рядок, але ще додає …

№2. Управління розташуванням тексту на екрані

При необхідності відкрийте текст Web-сторінки в Блокноті (1 клацання правою клавішею миші по файлу RASP.HTML, в контекстному меню вибрати команду Открыть с помощью… і вибрати програму Блокнот). При необхідності відкрити файл в браузері – подвійний клік по значку файлу лівою клавішею миші. Внести зміни у файл RASP.HTML, розташувавши слова Розклад, занять, на вівторок на різних …

№1. Створення найпростішого файлу HTML

Створіть особисту папку, куди ви будете зберігати всі файли свого сайту. Запустіть програму Блокнот (Notepad). Наберіть у вікні програми найпростіший файл HTML. <HTML> <HEAD> <TITLE>Учбовий файл HTML</TITLE> </HEAD> <BODY> Розклад занять на вівторок </BODY> </HTML> Збережіть файл під ім’ям RASP.HTML (обов’язково вкажіть тип файлу HTML при збереженні) в особистій папці. Для перегляду Web-сторінки використовуйте будь-яку …