Категорія «Основи HTML»

HTML являє собою мову розмітки гіпертексту, який призначений для створення веб-сторінок. Коли така сторінка відкривається в браузері, він переглядає код HTML, знаходить спеціальні символи, звані тегами, і використовує їх для створення елементів, таких як: малюнки, таблиці, посилання та інше.

Карти-зображення

Карти-зображення дозволяють прив’язувати посилання до різних областей одного зображення. Реалізується у двох різних варіантах – серверному та клієнтському. У разі застосування серверного варіанту браузер надсилає запит на сервер для отримання адреси вибраного посилання та чекає на відповідь з необхідною інформацією. Такий підхід потребує додаткового часу на очікування результату та окремі файли для кожної картки-зображення. У …

Зображення в якості посилання

Крім тексту, як посилань можна використовувати і малюнки. Зображення в цьому випадку треба помістити між тегами <a>і </a>, як показано в прикладі 1. Приклад 1. Створення малюнка-посилання Атрибут href тега <a> задає шлях до документа, на який вказує посилання, а src тега <img> – шлях до графічного файлу. Навколо зображення-посилання автоматично додається рамка товщиною один …

Колір фону

Колір фону є досить важливим елементом будь-якої веб-сторінки. По-перше, він задає потрібний настрій і загальний настрій сайту, а по-друге, полегшує сприйняття тексту. Колір фону веб-сторінки задається з використанням атрибута bgcolor тега <body>. Приклад 1. Зміна кольору фону <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”> <html> <head> <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″> <title>Колір фону</title> </head> <body …

Кольори

Для завдання кольорів на веб-сторінці застосовується три способи: перша використовує позначення кольорів в шістнадцятковому коді, другий – десятковому, а третій – за назвою деяких кольорів. Переважно використовується метод, заснований на шістнадцятковій системі числення, як найбільш універсальний. Десяткова система, хоча і більш звична для представлення, знаходить застосування тільки за допомогою CSS. Шістнадцяткові кольори Для завдання кольорів …

Метатеги

Метатеги використовуються для зберігання інформації призначеної для браузерів і пошукових систем. Наприклад, механізми пошукових систем звертаються до метатегах для отримання опису сайту, ключових слів та інших даних. Метатеги для пошукових механізмів Серед розробників сайтів існує думка, що правильно написані метатеги дозволяють піднятися до верхніх рядків пошукових серверів. Насправді це не так, на одних метатегах високо …

Структура файлів

З позиції розробника, сайт умовно можна поділити на два рівні – логічний і фізичний. На логічному рівні сайт являє собою сукупність веб-сторінок, об’єднаних між собою єдиним дизайном, стилем і посиланнями. При цьому на фізичному рівні сайт є і набором файлів різного типу – до складу можуть входити програми, документи, зображення та багато іншого. Продумування і …