Довідка. Кодування


Символи, які ми бачимо на екрані, зображуються у відповідності зі своїми кодами - числами, які "закріплюються" за тим чи іншим символьним образом. Таблиця відповідностей між числами та екранними зображеннями символів називається кодовою таблицею або просто кодуванням. Кодові таблиці мають одну неприємну особливість: літери українського та російського алфавітів в різних таблицях розташовуються на різних місцях. В силу цього виникає проблема з читанням тексту в DOS, збереженого в українського алфавіту: DOS використовує кодування 866, а Windows - Windows1251. Проблема вирішується шляхом використання текстових редакторів, українського алфавіту переключення кодувань або спеціальних програм перекодування.

Зараз для повернення в текст уроку 1 натисніть кнопку "Назад" ("На предыдущую страницу") на інструментальній панелі вашого браузера.