Довідка. HTML


HTML - це спеціальна мова, на якій описується як має бути показаний документ на екрані комп'ютера. Найважливішим елементом HTML-програми (HTML-документа) є посилання. Посилання дозволяє передавати управління з одного HTML-документа в інший по контексту, тобто безпосередньо в тій точці документа, де в цьому є необхідність за змістом. Таким чином HTML-документи читають не як художні книги, від першої сторінки до останньої по-порядку, а як довідники, від однієї потрібної теми до іншої.

Ось зараз ви звернулися до цього тексту за посиланням тому, що захотіли дізнатися, що таке HTML. Закінчивши читання цієї сторінки, ви повернетеся до основного тексту натиснувши в браузері кнопку "Назад" ("На предыдущую страницу").

Отже, програмування посилань - це найголовніша властивість HTML-документа. Документи з посиланнями, які передають управління іншим документам, називаються гіпертекстами. Можна сказати, що мова HTML - це мова для програмування гіпертексту. Саме так і розшифровується абревіатура HyperText Markup Language (мова розмітки гіпертекста).

Другою, важливою особливістю HTML-документа, є його незалежність від комп'ютерних платформ (DOS, Windows, UNIX, MacOS, ...), а також від типу відеовиводу конкретного комп'ютера (CGA, EGA, VGA, SVGA, ...).
Чим забезпечується така універсальність?
HTML-документ - це програма, яка задає інформацію та правила показу інформації на екрані комп'ютера. Для кожної платформи створюється спеціальна програма-інтерпретатор (браузер в термінології Інтернету), яка повинна інтерпретувати (виконувати) HTML-програму за єдиними стандартними правилами. Браузер враховує особливості комп'ютера для максимального дотримання стандарту, HTML-програма нічого про комп'ютер не знає.

Зазначені вище дві найважливіші властивості HTML-документа дозволяють використовувати HTML-програмування для конструювання сторінок Інтернету.

Зараз для повернення в текст уроку 1 натисніть кнопку "Назад" ("На предыдущую страницу") на інструментальній панелі вашого браузера.